kvatcimer

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Külsővat Község Önkormányzata

2022. évi összevont közbeszerzési terve

 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége   CPV kód Irányadó eljárásrend   Tervezett eljárási típus  Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja  szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
 I. Árubeszerzés
nemleges
 II. Építési beruházás
nemleges
   
 III. Szolgáltatás-megrendelés
nemleges
IV. Építési koncesszió
nemleges
V. Szolgáltatási koncesszió
nemleges
Go to top