Története:

A kedvező természeti adottságok a történelem hajnalától ide vonzották az embereket. Gazdag régészeti emlékanyag bizonyítja, hogy a településen az újkőkortól napjainkig szinte minden, a Kárpát-medencében megforduló népcsoport a nyomát hagyta. A település különösen gazdag római kori, (II.-IV. századi ), leletekben. A személyi név eredetű helynév tanúsága szerint Vat az Árpád-korban is lakott volt. Első ismert birtokosa a Wathi család volt. 1567 és 1597 között a törökök birtokolták. 1635-től más nemesek is betelepültek. A magyar történelem viharai ezt a vidéket sem kímélték, de a falu több kiváló embert adott a hazának. Innen származott Béri Balogh Ádám kuruc brigadéros is.