kvatcimer

II.6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Név Formátum Az adatkezelés célja Jogalapja időtartama Érintettek köre Adatok forrása Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív
Telephelyek nyilvántartása elektronikus Az ipari vállalkozások adatainak megismerhetősége 57/201.(II.27.) Korm. rend. 8.§ folyamatos Ipari tevékenységet végző vállalkozások kérelmek, bejelentések nem releváns
Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről elektronikus A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. és a tv. hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenységek megkezdésére és folytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések hatályosulásáról és jogalkalmazásuk tapasztalatai

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2010/2009.(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

folyamatos

Egyéni és társas

vállalkozások

bejelentések, kérelmek nem releváns
Nyilvántartás a helyi termelői piacról elektronikus A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. és a tv. hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenységek megkezdésére és folytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések hatályosulásáról és jogalkalmazásuk tapasztalatai 55/2009.(III.13.) Korm. rend. a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról folyamatos Egyéni és társas vállalkozások Bejelentések, kérelmek nem releváns
Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről elektronikus A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. és a tv. hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenységek megkezdésére és folytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések hatályosulásáról és jogalkalmazásuk tapasztalatai

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2010/2009.(IX.29.) Korm. rend. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről

folyamatos Egyéni és társas vállalkozások Bejelentések, kérelmek nem releváns
Nyilvántartás a kereskedelmi szálláshelyekről elektronikus A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. és a tv. hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenységek megkezdésére és folytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések hatályosulásáról és jogalkalmazásuk tapasztalatai 239/2009.(X.20.) Korm. rend. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről folyamatos Egyéni és társas vállalkozások Bejelentések, kérelmek nem releváns
MÉHÉSZEK nyilvántartása papíralapú méhek tartási helyének nyilvántartása 70/2003.(VI27.) FVM rendelet 2. § határidő nélkül méhészkedők bejelentés nem releváns
EB nyilvántartás elektronikus állatvédelmi, állategészségügyi eljárásokban történő felhasználás 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről folyamatos ebtulajdonosok saját adatgyűjtés nem releváns
ASP adó program elektronikus adózók és kötelezettségeik nyilvántartása 1990. évi C. törvény 44. § folyamatos adóalanyok adóbevallások, személyiadat- és lakcímnyilvántartás, cégnyilvántartás, egyéb közhiteles nyilvántartások nem releváns
Ingatlan vagyon kataszter elektronikus Az ingatlan vagyon nyilvántartása Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény folyamatos Önkormányzat   nem releváns
Go to top