kvatcimer

II.5. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Helyi rendeletek:

Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

https://or.njt.hu/eli/v01/426695/r/2015/2

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék elszállításáról és a közszolgáltatás biztosításáról

https://or.njt.hu/eli/v01/426695/r/2014/8

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

https://or.njt.hu/eli/v01/426695/r/2019/11

Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közterületek használatáról

https://or.njt.hu/eli/v01/426695/r/2017/2

Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

https://or.njt.hu/eli/v01/426695/r/2014/8

Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

https://or.njt.hu/eli/v01/426695/r/2020/12

 

 

Go to top