kvatcimer

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

KÜLSŐVAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Postacím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szervezeti egységek elérhetőségei:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek

Ügyfélfogadás rendje:

www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=18&type=107#!DocumentBrowse

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1)
bekezdése alapján a kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében
az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl:

a) törvényességi felhívással élhet;

b) kezdeményezheti a képviselő-testület vagy a társulási tanács összehívását, valamint e törvényben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület vagy a társulási tanács ülését;

c) javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál annak indítványozását, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangját;

d) az önkormányzati határozatot közigazgatási perben megtámadhatja;

e) kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését;

f) javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatását;

g) kezdeményezheti a helyi önkormányzatnak a központi költségvetés terhére nyújtott támogatások felülvizsgálatát a 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a kincstárnál, a helyi önkormányzatnak nyújtott költségvetési támogatás esetében a támogatónál;

h) pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt;

i) fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyző ellen;

j) kezdeményezheti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzést;

k) a j) pont szerinti kincstári ellenőrzés eredményétől függően kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél;

l) törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra vagy a társulásra az e törvényben meghatározott esetekben.

 

HATÓSÁGI DÖNTÉSEK TEKINTETÉBEN A FELLEBBEZÉS ELBÍRÁLÁSÁRA JOGOSULT SZERVEK

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

A polgármester hatáskörébe tartozó szociális ügyekben:

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.

Anyakönyvi ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal (anyakönyvi felügyelő)
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Birtokvédelmi határozat végrehajtása során hozott végzés tekintetében:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Közigazgatási bírságról rendelkező döntés tekintetében:

Veszprémi Törvényszék
8200 Veszprém, Völgyhíd tér 2.

Katasztrófavédelmi igazgatási eljárásban hozott döntés tekintetében:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápa Járási Hivatal Vezetője
8500 Pápa, Fő utca 12.

Állatvédelmi-, állategészségügyi igazgatási eljárásban hozott döntés ellen:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Kereskedelmi hatósági ügyekben (működési engedély esetén):

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Adóhatósági ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Zajvédelmi ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Bejelentés- és telepengedély-köteles ipari tevékenységekkel kapcsolatos ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Fás szárú növényekkel kapcsolatos ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Növényvédelemmel kapcsolatos ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Vízgazdálkodási ügyekben:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

 

 

Go to top