kvatcimer

 

A Kormány 191/2020. (V.8.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről 3. §. (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya alá tartozó jegyzői államigazgatási hatáskörökbe tartozó ügyek indításához kizárólagos e-mail cím létrehozását írja elő.

A létrehozott e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az e-mail címre kizárólag a Korm. rendelet alá tartozó ügyekben használható!
Használata 2020. május 18.-tól a vészhelyzet fennállásáig engedélyezett.

 


A Kormány 2020. március 14-én az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

 

A korona-vírus fertőzés megelőzése, terjedésének lassítása érdekében

 

a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Külsővati Kirendeltségén

2020. március 16-tól

a rendelkezés visszavonásáig az ügyfélfogadás szünetel.

 

Kérjük az ügyfeleket, hogy telefonon, vagy elektronikus úton intézzék ügyeiket.

Amennyiben a személyes jelenlét szükséges, kérem, hogy telefonon egyeztessenek az ügyintézővel.

 

Elérhetőségeink: Tel: 89/342-090; 20/418-8690

Fax.: 89/342-090

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 89/400-200; 30/278-1096

Fax.: 89/342-642

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hiteles, naprakész információkért látogasson el

a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalra.

Vigyázzanak magukra és egymásra!

 

 

Nemesszalók, 2020. március 14.

 

dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző

 

 

 


Tájékoztató
a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról

 


 


23/2019. HVB határozat a polgáremester választás eredményéről - 2019.10.13.

24/2019. HVB határozat a képviselő választás eredményéről - 2019.10.13.

 


Helyi Választási Bizottság
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.

K ö z l e m é n y

Külsővat községben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-i választásán a Helyi Választási Bizottság az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba:

Polgármester-jelöltek:

 • Szalay Istvánné
 • Aczél Péter

Önkormányzati képviselő-jelöltek:

 • Horváth Richárd
 • Nagy Marianna Rita
 • Hujber Lászlóné
 • Beck Tamás
 • Tóth Beáta
 • Nagy Imre
 • Pethő Zoltán
 • Hideg Tamás
 • Maier Tibor
 • Baráth Szabolcs
 • Libis János
 • Szalay Istvánné
 • Fekete Szabolcs Sándor
 • Nagy István

 

Külsővat, 2019. október 7.

Balogh Zsuzsanna sk.
HVB elnöke 

 


 

 


 

 


Sajtóközlemény

Projekt címe: Humánkapacitások fejlesztése a Bakonyaljai falvakban

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00022

Projekt megvalósítás időszaka: 2018.01.01-2020.01.31

Szerződött támogatási összeg: 249 563 821,- Ft

Konzorciumi tagok:

• Mihályháza Község Önkormányzata/ Konzorciumvezető,

• Bakonybél Község Önkormányzata,

• Bakonyszűcs Község Önkormányzata,

• Külsővat Község Önkormányzata,

• Marcalgergelyi Község Önkormányzata,

• Nemesszalók Község Önkormányzata,

• Ugod Község Önkormányzata,

• Vinár Község Önkormányzata.

Projekt bemutatása:

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Legfőbb cél a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt hozzá kíván járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. A projekt javítani kívánja az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre - személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, valamint céljának tekinti a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztését a jelentkező igények figyelembe vételével.
A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.
A projekt céljának tekinti a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelését is. Megjelenik a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés cél, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését.
Cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

Bővebb információ a konzorciumban résztvevő Önkormányzatok honlapján található.

 


H i r d e t m é n y

 

A 3/2018.(II.27.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően Külsővat településen a Helyi Választási Bizottságra és a Helyi Választási Irodára vonatkozó adatokat a következők szerint teszem közzé:

A Helyi Választási Bizottság tagjai:

Balogh Zsuzsanna elnök

Kovács Józsefné elnökhelyettes

Csillag Virág tag

Horváth László tag

Sipőcz Emőke tag

 

A Helyi Választási Iroda

 • vezetőjének neve: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
 • hivatali helyiségének címe: 9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
 • telefonszáma: 89/400-200
 • telefax száma: 89/342-642
 • elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

dr. Szabadics Zsuzsanna

HVI vezetője

 


 


TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI FÓRUM!

FELHÍVÁS!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételei miatt a településkép védelméről szóló 14/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításra kerül. A társadalmi egyeztetési folyamatot is igénylő rendeletalkotáshoz
lakossági/partneri véleményezési fórumot tartunk

2019. április 4-én, 15.00 órakor az önkormányzati hivatalban.

Írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig küldhetik meg a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre vagy a postacímen a hivatalba. A fórum megrendezése jogszabályi kötelezettség és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti vélemény nyilvánítási lehetőség az Önök számára.

közzététel: 2019. március 29.

Aczél Péter sk.
polgármester

csatolmány: módosító rendelet tervezet

 


HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

A Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás által működtetett óvodákban

2019. április 23-án (kedden) 08.00 - 16.00 óráig lesz.

1. A beíratás helye:

Nemesszalóki Napsugár Óvoda
9533 Nemesszalók, Rákóczi u.13.

Marcalgergelyi Vadvirág Óvoda
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u.48.

Külsővati Napköziotthonos Óvoda
9532 Külsővat, Raffel M. u.12.

2. Az óvoda felvételi körzete:

Nemesszalóki Napsugár Óvodában:
Nemesszalók község közigazgatási területe

Marcalgergelyi Vadvirág Óvodában:
Marcalgergelyi és Vinár községek közigazgatási területe

Külsővati Napköziotthonos Óvodában:
Külsővat község közigazgatási területe

Ezen a napon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2019. április 23.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e és 2020. május 31-e között töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket

a Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda minden tagintézménye az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is biztosítja.

Ha ilyen szakértői véleménnyel rendelkeznek, kérem, a beíratáskor bemutatni szíveskedjenek!

A jelentkezéskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, vagy születési anyakönyvi kivonatot,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okiratot,
 • védőnői igazolás arról, hogy a gyermek a szükséges oltásokkal rendelkezik.

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az intézményvezető ill, a tagintézmény-vezetők 2019. május 31-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az intézményvezető dönt.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az intézményvezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás nevében:

Nemesszalók, 2019. 03.22.

Varga Jenő sk.

Nemesszalóki Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás elnöke

 


 

 Külsővat Község a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete

véleményezési anyaga elkészült, melynek dokumentációját ITT közzétesszük.

Várjuk észrevételeiket, véleményüket írásban, 2017. november 21-ig az önkormányzati hivatal email címére, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

 


„Varga Család Alapítvány” Külsővat 2017.

Dr. Varga József, Külsővat szülötte (1923-1998.) Pápán a Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd 1947-ben jogi doktorátust szerzett Budapesten a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen. Öt évet töltött jogerős bírói ítélet nélkül internálótáborokban: Kistarcsán és Recsken. 1956. decemberében hagyta el az országot. Jogi doktorként és a Független Kisgazda Párt titkáraként a forradalom elvesztésének áldozata. Családja csak 1961-ben követhette őt ¬felesége és három gyermeke. Ausztriában újra tanulnia kellett. Egész életében a kultúrával foglalkozott és nagyon szerette Külsővatot. A rendszerváltás után kárpótlást kaptak a jogtalanul bebörtönözött politikai foglyok. Dr. Varga József e kárpótlás egy részéből – a család többi tagjával és az 1956-ban emigráltak közül csatlakozókkal – alapítványt hozott létre 1994-ben, 250.000 Ft alaptőkével.

2004-ben a Varga Család tagjai az alaptőkét 1.100.000- Ft-ra emelték. 2007-ben befejezte földi életét az alapítók közül Dr. Varga Zoltán: kérésére a temetésére szánt koszorúk árát az Alapítvány számlájára fizethették be, 75.000- Ft gyűlt össze. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Varga Zoltán – Pro Urbe díjas képviselője – tiszteletére a 2007. évi jutalmazásának összegét az Alapítványnak utalta át. Ez az alapítványunk tőkéje.
A jutalmazásra szerény anyagi eszközök állnak rendelkezésre, az Alapítvány nyitott, bárki csatlakozhat, aki céljával egyetért.

Az 1994-ben megfogalmazott alapítványi cél: a Külsővaton lakó, az általános iskolai kiváló tanulmányi eredményű és példás magaviseletű,az általános iskola befejezése után középiskolában továbbtanulni szándékozó vagy a már ott tanuló diákok ösztönző jellegű jutalmazása. Az alapító okirat módosítása után: az alapítvány célja: a Külsővaton állandó lakosú, tehetséges és tanulmányait magasabb fokon folytatni kívánó tanulók támogatása, különös tekintettel a nehéz anyagi helyzetben lévő diákokra. Hozzájárul az állampolgárok gondolkodásmódjának, kultúrájának és magatartásának megváltoztatásához, valamint műveltségi és kulturális fokának növeléséhez. Egy diák többször is jutalmazható.
2009 től 2019. júliusig az ötfős Kuratórium tagjai: Bali Tibor, Fekete Sándorné, Kiss Jánosné, Lengyel László, Varga Katalin. Kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni. Legkésőbb augusztus végén függesztjük ki az azévi pályázati feltételeket. A megjutalmazott személyekről a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytathat, pártot, stb. nem támogathat. A Kuratórium elnökének, tagjainak díjazás nem jár.
A jutalommal járó oklevelet és pénzösszeget az Alapítók leszármazottainak soros képviselője az október 23.-i állami ünnepségen adja át.
2017-ben a középiskolások pályázhattak. Két pályázó volt, és mindkettőt egyhangúan nyertesnek szavaztuk meg. Indokolásunk:
Második helyezett Nagy Levente Péter. Informatikai rendszergazda szeretne lenni, most a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakgimnázium 12. osztályos tanulója Celldömölkön. Itt folytatná a tanulmányait, hogy technikus legyen és utána a Pannon Egyetem Műszaki Informatikus szakán informatikát szeretne hallgatni. 2017-ben informatika versenyen ötödik helyezést ért el és 2017-ben jelölt lett Celldömölkön az év tanulója versenyben. Tanulmányi átlaga 4,1 volt. Hobbija a sport és az olvasás.

Az első helyezett Végh Vanda. Kőszegen a Jurisics Miklós Gimnázium és Kollégium angol-magyar szak 10..osztályos tanulója. Kitűnő bizonyítványt mellékelt a pályázatában. Versenyeken is részt vesz: irodalmi és szövegértési országos verseny, Kárpát-medencei helyesírási verseny, könyvtárhasználati verseny, csapat matematikai és angol nyelvű versenyek, német levelező csapatverseny. Minden tantárgy jól megy neki. A továbbtanulásról több elképzelése van, nemzetközi tanulmány vagy belső építészet. Biztosan célba fog érni ezzel a szorgalommal!
Mindkét pályázónak és szüleiknek gratulálunk és kívánjuk, hogy Isten segítségével folytassák a szorgalmas munkát.

Pápa, 2017.október 23.

Varga Katalin

a Varga Család Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

 


RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS!

LAKOSSÁGI FÓRUM!

Tájékoztatom a lakosságot, és az egyeztetésbe bevont partnereket, hogy a TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) és TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET elkészült véleményezési anyagának tervismertető és véleményezést segítő lakossági fórumát

2017. október 24-én (kedden) 17.00 órától

tartjuk, melyre minden – a település szépítésért felelősséget érző – meghívottat szeretettel várunk a Kultúrházba. A TAK véleményezési anyaga előzetesen megtekinthető a www.kulsovat.hu honlapon és a hivatalban papír alapon.
Várjuk észrevételeiket 15 napon belül! Köszönettel!

2017. október 2.

Aczél Péter sk.
polgármester

 

 


Külsővat település Településképi Arculati Kézikönyve

Külsővat település Településképi Arculati Kézikönyve véleményezési anyaga elkészült, melynek dokumentációját ITT közzétesszük.

Várjuk észrevételeiket, véleményüket írásban, 2017. október 5-ig az önkormányzati hivatal email címére, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, vagy a meghirdetett lakossági fórumon személyesen.

2017 09. 18.

​Aczél Péter​

polgármester

 


RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS! LAKOSSÁGI FÓRUM!

Az új Nemzeti Építészetpolitika különös figyelmet szentel a települések környezetének és megjelenésének szépségét kialakító – az építészeti minőségen alapuló - korszerűsített építésügy kialakítására. Ehhez kapcsolódóan közelmúltban lezajlott jogszabályi változások két új településképet érintő műfajt is bevezetett: a településképi arculati kézikönyvet, valamint a településképi rendeletet. Mindkettő megalkotását minden magyarországi településen kötelezővé tették a kormányzati döntéshozók. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Külsővaton is elkezdődött a két dokumentum létrehozása, amely a helyiek széles társadalmi bevonásával kell, hogy megtörténjen, két lakossági fórum keretében.

 

Tájékoztatom a lakosságot, a vállalkozói, civil és egyházi partnereket, hogy a településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet előzetes tájékoztató egyeztetését (adatgyűjtési, és szándékfeltárási céllal)

2017. június 6-án, kedden 19 órától tartjuk a Kultúrházban,

melyre minden - település szépítésért felelősséget érző – meghívottat szeretettel várunk.

Aczél Péter sk.
polgármester

 

 


"Ez a Föld az otthonunk, ez a Föld ahol lakunk,
Az élethez tőle mindent megkapunk,
Múltunk és jövőnk őrzője a Föld,
Hát őrizzük meg egymásnak életek között."

 

 


 ÓVODAI BEÍRATÁS

A Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás, mint intézményfenntartó értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2018. augusztus 31.-ig betölti, hogy a fenntartásban működő óvodákban gyermekét beíratni szíveskedjen.

1. A 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2017. április 26. (szerda) 08.00-16.00 óráig

2. A beíratás helye:

 • Nemesszalóki Napsugár Óvoda
  9533 Nemesszalók, Rákóczi u.13.
 • Marcalgergelyi Vadvirág Óvoda
  9534 Marcalgergelyi, Kossuth u.48.
 • Külsővati Napköziotthonos Óvoda
  9532 Külsővat, Raffel M. u.12.

3. Az óvoda felvételi körzete:

 • Nemesszalóki Napsugár Óvodába: Nemesszalók község közigazgatási területe
 • Marcalgergelyi Vadvirág Óvodába: Marcalgergelyi és Vinár községek közigazgatási területe
 • Külsővati Napköziotthonos Óvodába: Külsővat község közigazgatási területe

4. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az intézményvezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített.

5. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, vagy születési anyakönyvi kivonat
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek TAJ kártyája
 • nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
 • védőnői igazolás arról, hogy a gyermek a szükséges oltásokkal rendelkezik.

6. A Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda minden tagintézménye az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is biztosítja. Ha ilyen szakértői véleménnyel rendelkeznek, kérem a beíratáskor bemutatni szíveskedjenek!

7. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az intézményvezető ill, a tagintézmény-vezetők 2017. május 31-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.

8. A szülő a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az intézményvezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

9. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás nevében:
Nemesszalók, 2017. március 24.

Varga Jenő sk.
elnök

 


 F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik. A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani. A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos! Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.
A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.
Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 


2016.

 

alt INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK - 2016.04.01-TŐL

alt HIRDETMÉNY! - Az óvodába történő beíratásról ...

 

 

2015.

 

alt SPORTFEJLESZTÉSI PRPGRAM ...

alt SPORTFEJLESZTÉSI PRPGRAM kérelem jóváhagyása ...

alt HIRDETMÉNY! - Az óvodába történő beíratásról ...

alt HIRDETMÉNY! - Az általános iskolába történő beíratásról ...

alt Külsővat Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve ...

alt Tájékoztató! Az aktív koruakat érintő ellátások változásáról ...

alt MEGHÍVÓ!  - Az Önkormányzat ülésére - 2015. február 12. (csütörtök) 17:00 óra

 

2014.

alt Külsővat község Önkormányzata nettó 5 millió Ft-ot meghaladó 2014. évi szerződései

 

altMEGHÍVÓ! - Az Önkormányzat alakuló ülésére - 2014. október 20. (hétfő) 17:30 óra

 

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! - A 2014.10.12.-én megtartott önkormányzati választás eredményei 

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! - Hirdetmény képviselőjelölt visszalépéséről /HVB. 21/2014. (IX.23.) határozata/

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! - Hirdetmény a polgármesterjelöltséghez és a képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások számáról

TÁJÉKOZTATÓ!

Július 1. - köztisztviselői nap.   Az Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségein az ügyfélfogadás szünetel!   

 

MEGVÁLTOZOTT A HIVATAL TELEFONSZÁMA !

2014. május 1.-től a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal telefonszáma megváltozott.
Az új telefonszám: 89/400-200
(A 89/548-200 telefonszám megszűnt!)
A 30/278-1096 telefonszám és a 89/342-642 fax szám változatlan.

alt Óvodai beíratás - 2014.április 24.

 alt Iskolai beiratás - 2014.április 28-30.                                         - Szülői nyilatkozat letöltése

alt A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság közzétette aktuális bünmegelőzási és vagyonvédelmi tájékoztatóját.

alt FELHÍVÁS - Ellenőrizze okmányai érvényességét!.

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! Hirdetmény helyi önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum betöltéséről

alt Külsővat község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve 

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! Hirdetmény a megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapításáról 

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! - Hirdetmény Nagyné Farkas Hajnalka HVB tagságának megszünéséről ...

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! Hirdetmény Láng Hajnalka HVB tagságának megszünéséről ...

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! Hirdetmény Szalay Istvánné HVB tagságának megszünéséről ...

 

2013.

 

alt 2013. december 31.-én a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

alt FELHÍVÁS - Családi gazdaságot üzemeltetőknek ...

alt Hirdetmény!  - Körzeti erdőtervezés megkezdése

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! - A Helyi Választási Iroda vezetője határozattal állapította meg a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét ...

alt Hirdetmény! - Robbanóanyag vagy robbanóeszköz megtalálása esetén szükséges teendőkről

alt Hirdetmény! - Kánikula esetén követendő legfontosabb magatartási szabályokról ...

alt Hirdetmény!  - 2013.július 1.-től tűzgyújtási tilalom ...        

alt A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség a járás biztonságának növelése érdekében önkéntes alapon szerveződő Járási Mentőcsoport felállítását tervezi.

 alt Tájékoztat az okmányirodai szolgáltatások igénybevételéről

alt A Pápai Járási Hivatal telefonszámai 2013. június 1-től megváltoznak

alt Külsővat község Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési terve

alt A Pápai Járási Hivatal 8500 Pápa, Fő u. 12. aktuális információi

alt A Nemzeti Média és Hírközlési hatóság országos digitális átállásról szóló közleménye

alt Felhívás árvíz- és belvízvédekezésre

alt a földhasználati registrációhoz kapcsolódó ügyintézés felfüggesztésre került

 

 

 - 2012. 

  alt Felhívás

 

 

H i r d e t m é n y

A 3/2018.(II.27.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően Külsővat településen a Helyi Választási Bizottságra és a Helyi Választási Irodára vonatkozó adatokat a következők szerint teszem közzé:

A Helyi Választási Bizottság tagjai:

Balogh Zsuzsanna elnök

Kovács Józsefné elnökhelyettes

Csillag Virág tag

Horváth László tag

Sipőcz Emőke tag

A Helyi Választási Iroda

-          vezetőjének neve: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

-          hivatali helyiségének címe: 9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.

-          telefonszáma: 89/400-200

-          telefax száma: 89/342-642

-          elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                                                                          dr. Szabadics Zsuzsanna sk.

                                                                                                       HVI vezetője

 

 

 

A Kormány 2020. március 14-én az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

 

A korona-vírus fertőzés megelőzése, terjedésének lassítása érdekében

 

a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Külsővati Kirendeltségén

2020. március 16-tól

a rendelkezés visszavonásáig az ügyfélfogadás szünetel.

 

Kérjük az ügyfeleket, hogy telefonon, vagy elektronikus úton intézzék ügyeiket.

Amennyiben a személyes jelenlét szükséges, kérem, hogy telefonon egyeztessenek az ügyintézővel.

 

Elérhetőségeink: Tel: 89/342-090; 20/418-8690

Fax.: 89/342-090

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 89/400-200; 30/278-1096

Fax.: 89/342-642

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Hiteles, naprakész információkért látogasson el

a https://koronavírus.gov/hu/veboldalra.

Vigyázzanak magukra és egymásra!

 

 

Nemesszalók, 2020. március 14.

 

                                                                                    dr. Szabadics Zsuzsanna

                                                                                                  jegyző

 

 

 

 

Go to top