Nyomtatás

 

 

 

Sajtóközlemény

Projekt címe: Humánkapacitások fejlesztése a Bakonyaljai falvakban

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00022

Projekt megvalósítás időszaka: 2018.01.01-2020.01.31

Szerződött támogatási összeg: 249 563 821,- Ft

Konzorciumi tagok:

• Mihályháza Község Önkormányzata/ Konzorciumvezető,

• Bakonybél Község Önkormányzata,

• Bakonyszűcs Község Önkormányzata,

• Külsővat Község Önkormányzata,

• Marcalgergelyi Község Önkormányzata,

• Nemesszalók Község Önkormányzata,

• Ugod Község Önkormányzata,

• Vinár Község Önkormányzata.

Projekt bemutatása:

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Legfőbb cél a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt hozzá kíván járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. A projekt javítani kívánja az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre - személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, valamint céljának tekinti a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztését a jelentkező igények figyelembe vételével.
A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.
A projekt céljának tekinti a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelését is. Megjelenik a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés cél, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését.
Cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

Bővebb információ a konzorciumban résztvevő Önkormányzatok honlapján található.

 


 

Sajtóközlemény (docX formátum)

 

2018.11.29.
Külsővat Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NEMESSZALÓKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÜLSŐVATI TAGÓVODÁJA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Megújult az óvoda Külsővaton!

Külsővat Község Önkormányzata 2016. júniusában nyújtott be támogatási kérelmet a közös fenntartásban álló óvoda külsővati tagóvodája épületének komplex, energetikai célú felújítására. A pályázat 2017 májusában támogatásban részesült. A részletes műszaki dokumentumok elkészültét követően az önkormányzat lefolytatta a közbeszerzési eljárás lefolytatást követően 2018.10.31-ig sikeresen megvalósult az építési beruházás. Majd ezt követően sor került az energetikai auditra, illetve az épületet használók képzésére is.

A beruházással a településvezetés egy régi terve valósult meg, melynek keretében a külső határoló szerkezetek (homlokzat és nyílászárók) megújultak, fűtéskorszerűsítés és világításkorszerűsítés történt, valamint napelemes rendszer került az épületre. Mindezek eredményeként a korábbi HH, azaz gyenge energetikai besorolás alá tartozó épület BB, azaz közel nulla besorolásúvá vált.

A Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott támogatás mértéke összesen 68 449 226 Ft.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.

 

 


A projekt várható befejezése 2020. január 31.

 


Humánkapacitások fejlesztése a Bakonyaljai falvakban

Projekt címe: Humánkapacitások fejlesztése a Bakonyaljai falvakban
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00022
Projekt megvalósítása: 2018.01.01-2020.01.31
Szerződött támogatási összeg: 249 563 821,- Ft
Támogatási intenzitás (%-ban): 100%


Konzorciumi tagok és támogatási összegek:

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A nyolctagú konzorciumban megvalósuló projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.
A projekt hozzá kíván járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. A projekt javítani kívánja az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre - személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, valamint céljának tekinti a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztését a jelentkező igények figyelembe vételével.

A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.
A projekt céljának tekinti a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelését is. Megjelenik a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés cél, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését.
Cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.


Projekt közvetlen célcsoportja:

 

Megvalósuló tevékenységek:

  1. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
  2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.
  3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
  4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.
  5. A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés.
  6. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása.