kvatcimer

A projekt várható befejezése 2020. január 31.

 


Humánkapacitások fejlesztése a Bakonyaljai falvakban

Projekt címe: Humánkapacitások fejlesztése a Bakonyaljai falvakban
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00022
Projekt megvalósítása: 2018.01.01-2020.01.31
Szerződött támogatási összeg: 249 563 821,- Ft
Támogatási intenzitás (%-ban): 100%


Konzorciumi tagok és támogatási összegek:

 • Mihályháza Község Önkormányzata/ Konzorciumvezető: 71 830 607,-Ft
 • Bakonybél Község Önkormányzata: 38 100 982,-Ft
 • Bakonyszűcs Község Önkormányzata: 14 357 062,-Ft
 • Külsővat Község Önkormányzata: 14 598 362,-Ft
 • Marcalgergelyi Község Önkormányzata: 31 611 282,-Ft
 • Nemesszalók Község Önkormányzata: 31 369 982,-Ft
 • Ugod Község Önkormányzata: 33 579 782,-Ft
 • Vinár Község Önkormányzata: 14 115 762,-Ft

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A nyolctagú konzorciumban megvalósuló projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.
A projekt hozzá kíván járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. A projekt javítani kívánja az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre - személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, valamint céljának tekinti a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztését a jelentkező igények figyelembe vételével.

A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.
A projekt céljának tekinti a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelését is. Megjelenik a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés cél, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését.
Cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.


Projekt közvetlen célcsoportja:

 • Helyi humán közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak
 • Gyermek- és fiatalkorú lakosság
 • Hátrányos helyzetű aktív korú lakosság
 • Nemzetiségek, etnikumok
 • Érintett települések lakossága

 

Megvalósuló tevékenységek:

 1. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
 2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.
 3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
 4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.
 5. A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés.
 6. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása.

 

 

Go to top