kvatcimer

 

 

 

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

 

2013. március 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel

 

tartja következő nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal

                        Külsővat, Kossuth u. 70.

 

N a p i r e n d:

 

1./ A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Aczél Péter polgármester

 

2./ A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet tervezete

Előadó: Aczél Péter polgármester

 

3./ Az élelmezés intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Aczél Péter polgármester

 

4./ Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

Előadó: Aczél Péter polgármester

 

5./ Az önkormányzat vagyongazdálkodási terve

Előadó: Aczél Péter polgármester

 

6./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

 

 

Zárt ülésen:

 

1./ Önkormányzati lakás bérletére benyújtott pályázatok elbírálása

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

2./ Elemi károsult család természetbeni támogatása

Előadó: Aczél Péter polgármester

 

Külsővat, 2013. március 18.

                                                                          Tisztelettel:

                                                                                                   Aczél Péter

                                                                                                  polgármester

 

 

 

 

Go to top