kvatcimer

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Költségvetésből nyújtott működési célú támogatások

2021. 

 

Kedvezményezett neve Kedvezményezett címe Támogatás célja

Támogatás összege

(Ft)

Pápai Rendőrkapitányság Pápa, Széchenyi u. informatikai eszközök beszerzése 100 000

 

2022.

 

Kedvezményezett neve Kedvezményezett címe Támogatás célja Támogatás összege
nemleges      

 

 

 


Külsővati Csatornamű Társulat meghívó 110915 mód.

Külsővati megallapodás

Játszótér vállalkozási szerződés

 

 

 

 

 

 

 

Go to top